Backup Plus Portable (4TB, USB3, 2.5")

Seagate Backup Plus Portable (4TB, USB3, 2.5")

Backup Plus Portable (4TB)

Expansion+ (2TB)
Expansion+ (2TB, USB3.0, 2.5")
Elements SE (1TB)
Elements SE (1TB, USB3.0, 2.5")
Expansion+ (1TB)
Expansion+ (1TB, USB3.0, 2.5")

Описание

  • SKUSTDR4000200 (РСТ)
  • Гарантия2 года
  • Код товара#1440

Снят с продажи