Backup Plus Portable (4TB, USB3, 2.5")

Seagate Backup Plus Portable (4TB, USB3, 2.5")

Backup Plus Portable (4TB)

Expansion (1TB)
Expansion (1TB, USB3.0, 2.5")
Expansion+ (1TB)
Expansion+ (1TB, USB3.0, 2.5")
Expansion (2TB)
Expansion (2TB, USB3.0, 2.5")
Expansion+ (2TB)
Expansion+ (2TB, USB3.0, 2.5")
  • Описание
    • SKUSTDR4000200 (Ростест)
    • Гарантия2 года
    • Код товара#1440

Снят с продажи